Aktuella uppdrag/referenser

Kv. Hebe Östersund

Tekab fick i uppdrag av Persson Invest att projektera EL och Telesystem i deras ny byggnation av bostadsrättsförening i Östersund. Bestående av högre standard i belysningssystem, Passagesystem via Aptus, med tagläsare, porttelefoni med videolänk och svarsapparater i samtliga lägenheter.

Simhall Sundsvall

Tekab fick i uppdrag av Sundsvalls Kommmun att projektera EL och Telesystem samt EL i Styr i om- och tillbyggnad av befintlig simhall. Projektet består av 25x25m simbassäng med tillhörande teknikutrymmen, omklädningsrum och relax ytor, innehållande bl.a. drunkningslarm, Utökat KNX-system, Väl anpassade installationer för aggresiv miljö.

Bilhallen E14 Sundsvall

Tekab har fått i uppdrag av EL21 att ta fram en belysninglösning samt att projektera El och Telesystem till Bilhallen E14. Beräkning och visuallisering är utförd i Dialux Evo 6

Servicecenter Sundsvall

Tekab fick i uppdrag av SKIFU att projektera El och Tele system åt kommunens nya lokaler åt servicecenter. Bestående av ett KNX styrsystem för samtlig belysning för en bra och intelligent anläggning. Belysningsberäkningar samt visualliseringar är gjorda i Dialux Evo 5

Servicecenter Sundsvall

Tekab fick i uppdrag av SKIFU att projektera El och Tele system åt kommunens nya lokaler åt servicecenter. Bestående av ett KNX styrsystem för samtlig belysning för en bra och intelligent anläggning. Belysningsberäkningar samt visualliseringar är gjorda i Dialux Evo 5

Grönborg, Sundsvall

TEKAB har fått i uppdrag av SKIFU att projektera El och Tele system i Sundsvalls nya kreative centrum. bestående av KNX styr system i stor utsträckning av kraft och belysning.

Åkanten, Sundsvall

TEKAB fick av SKIFU uppdraget att projektera nytt Styr & Övervaknings-system till Åkanten i Sundsvall. Projektet omfattade nya lokaler för Mittuniversitetet, MIUN.

Skönsmons skola Sundsvall

TEKAB har fått i uppdrag av Drakfastigheter att projektera komplett anläggning för El och Telesystem i nya delar av Skönsmons skola samt även i befintliga delar.

Norra Kajen äldreboende

TEKAB har fått i uppdrag av Drakfastigheter att projektera El och tele anläggning för norra kajens äldreboende bland annat trygghetslarm, passagesystem samt belysning.

Granlunda äldreboende

TEKAB har fått i uppdrag av Drakfastigheter att projektera El och tele anläggning för Granlunda äldreboende bland annat trygghetslarm, passagesystem samt belysning.

Heffnersgården äldreboende

TEKAB har fått i uppdrag av Drakfastigheter att projektera El och tele anläggning för Heffnersgårdens äldreboende bland annat trygghetslarm, passagesystem samt belysning.

Bergsåker skola, Sundsvall

TEKAB fick förtroende av Drakfastigheter att projektera El och Telesystem för samtliga ombyggnationer i bergsåkers skola. Projektet omfattade total renovering av samtliga lärosalar, arbetsrum och kommunikations ytor mm.

Hammarstrand äldreboende

TEKAB har fått i uppdrag att projektera El och Tele system i om och nybyggnad av äldreboende i Hammarstrand.

Villa i Sundsvall, Östersund

Projektering av villor i Sundsvall och Östersund fortlöper i jämn fart. Många av husen vi är med och utformar får ny LED belysning med Smart House teknik, som KNX, Carlo Gavazzi.